Kultura

Z perspektywy dziecka

Wybór reportaży i filmów dokumentalnych na temat warunków życia dzieci w Europie i na świecie. Okazją jest 30. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka, która została zatwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r.
facebooktwitterwhatsapp