Fotografowie w podróży

Fotografowie w podróży

Peru, Brazylia, Indie… Podążamy śladami pięciu fotografów o międzynarodowej renomie i towarzyszymy im przy odkrywaniu ludów z odległych krain. Przygoda pełna emocji i niespodzianek.
Peru, Brazylia, Indie… Podążamy śladami pięciu fotografów o międzynarodowej renomie i towarzyszymy im przy odkrywaniu ludów z odległych krain. Przygoda pełna emocji i niespodzianek.