Polityka i społeczeństwo

Praca, płaca, zysk

Pisarze Gérard Mordillat i Bertrand Rothé przeprowadzają wywiad z europejskimi, chińskimi, amerykańskimi i afrykańskimi badaczami na temat podstawowych koncepcji gospodarki, ponownie czytając „Kapitał” Karola Marksa w świetle kryzysu modelu neoliberalnego.
facebooktwitterwhatsapp