Czerwony Urbex

Czerwony Urbex

Podróż przez ruiny komunizmu

9 listopada 1989 runął mur Berliński, a czas za żelazną kurtyną się zatrzymał. Od Berlina po Tbilisi wielkie budowle brutalizmu popadają w ruinę. Te imponujące i groźne symbole bloku sowieckiego wciąż budzą fascynację: od łaźni Stalina w Gruzji po imprezy rave w Albanii, seria ta oferuje osiem eksploracji opuszczonych ruin przeszłości (Urbex): smak zagubionego świata Sierpa i Młota z apokaliptycznym posmakiem.
9 listopada 1989 runął mur Berliński, a czas za żelazną kurtyną się zatrzymał. Od Berlina po Tbilisi wielkie budowle brutalizmu popadają w ruinę. Te imponujące i groźne symbole bloku sowieckiego wciąż budzą fascynację: od łaźni Stalina w Gruzji po imprezy rave w Albanii, seria ta oferuje osiem eksploracji opuszczonych ruin przeszłości (Urbex): smak zagubionego świata Sierpa i Młota z apokaliptycznym posmakiem.