ARTE Concert

Opera Państwowa w Hamburgu

Hamburg, Niemcy

www.staatsoper-hamburg.de
Opera Państwowa w Hamburgu jest ważnym elementem życia muzycznego tego hanzeatyckiego miasta. Dyrektorem Opery jest Georges Delnon, a kierownikiem muzycznym - Kent Nagano, będący jednocześnie głównym dyrygentem Państwowej Orkiestry Filharmonii nad Łabą. Hamburski teatr operowy starannie dobiera swój repertuar, będąc jednocześnie gorącym orędownikiem twórczości współczesnej.
facebooktwitterwhatsapp