ARTE Concert

Metal Oper'Art - Narodowa Opera Reńska

Metal Oper'Art

Narodowa Opera Reńska

Ideą festiwalu było przybliżenie do siebie światów muzyki metalowej i klasycznej – zarówno fizycznie -  poprzez udostępnienie budynku Narodowej Opery Reńskiej do organizacji koncertów metalowych – jak i muzycznie – poprzez zaproszenie 5 przedstawicieli awangardy metalu, którzy w swoich występach najlepiej łączą różnorodne wpływy muzyczne. 
Ideą festiwalu było przybliżenie do siebie światów muzyki metalowej i klasycznej – zarówno fizycznie -  poprzez udostępnienie budynku Narodowej Opery Reńskiej do organizacji koncertów metalowych – jak i muzycznie – poprzez zaproszenie 5 przedstawicieli awangardy metalu, którzy w swoich występach najlepiej łączą różnorodne wpływy muzyczne.