Historia

Jezus i islam

Może wydawać się zaskakujące, że Jezus, od którego początek bierze chrześcijaństwo, pojawia się w Koranie jako główna postać. Jezus z Koranu jest postacią fantastyczną.  w samym Koranie nie ma nikogo bardziej niezwykłego niż on.  26 naukowców z całego świata analizuje jego postać w oparciu o Koran i różne źródła literatury muzułmańskiej, pokazując, jak ta monoteistyczna religia różni się od judaizmu i chrześcijaństwa. 

Ukrzyżowanie według Koranu

Jezus i islam

53 min

Lud Księgi

Jezus i islam

52 min

Wygnanie Proroka

Jezus i islam

53 min

Mahomet a Biblia

Jezus i islam

53 min

Religia Abrahama

Jezus i islam

53 min

Księga islamu

Jezus i islam

52 min