Daniel Hope, Harriet Krijgh i Magda AmaraEurope@Home – Holandia

44 min
Dostępne od 06/03/2021 do 03/06/2021
Kolejny odcinek „Europe@Home” poświęcony jest Holandii. Gościem Daniela Hope'a będzie wiolonczelistka Harriet Krijgh. Razem z pianistką Magdą Amarą dwaj muzycy poprowadzą wieczór.
Daniel Hope każdy odcinek poświęca program innemu z państw członkowskich UE, aby podkreślić ich różnorodność ich muzyki i artystów. Goście towarzyszą mu przy wykonywaniu tytułów ze swojego narodowego repertuaru, pomiędzy kompozycjami klasycznymi, tradycyjnymi pieśniami, popularnymi ariami, a współczesnymi utworami wszystkich gatunków: cała Europa jest zaproszona.

  • Reżyseria :
    • Stefan Mathieu
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2021