Daniel Hope. Camille Thomas i Julien QuentinEurope@Home – Belgia

Następne wideo

54 min
Dostępne od 22/02/2021 do 21/05/2021
Piąty odcinek „Europe @ Home” poświęcony jest Belgii. Kraj reprezentują wiolonczelistka Camille Thomas i pianista Julien Quentin. Pianista był już gościem Daniela Hope i wraz z młodą francusko-belgijską wiolonczelistką poprowadzą muzycznie dzisiejszy wieczór.
Daniel Hope każdy odcinek poświęca program innemu z państw członkowskich UE, aby podkreślić ich różnorodność ich muzyki i artystów. Goście towarzyszą mu przy wykonywaniu tytułów ze swojego narodowego repertuaru, pomiędzy kompozycjami klasycznymi, tradycyjnymi pieśniami, popularnymi ariami, a współczesnymi utworami wszystkich gatunków: cała Europa jest zaproszona.

  • Reżyseria :
    • Stefan Mathieu
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2021