NiepokójPsychoBugs

8 min
Dostępne od 25/02/2021 do 16/12/2025
Atak paniki. Potwory pod łóżkiem. Tłum na ulicy handlowej. Niepewna przyszłość. Wiadomości. Co zrobić, gdy coś wzbudza w nas niekontrolowany niepokój? Historia Jensa podkreśla trudności w życiu z zaburzeniami lękowymi, ale także możliwe postępy w kierunku ich neutralizacji.

  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2020