Następne wideo

33 min
Dostępne od 15/03/2021 do 24/11/2021
Jesienią 2020 roku Kaukaz w Górnym Karabachu był sceną sześciotygodniowego konfliktu między Armenią a Azerbejdżanem, ożywiającym wielowiekowe napięcie między chrześcijanami a muzułmanami. W tej wojnie ofiary (w tym wielu cywilów) i kaci są równo rozmieszczeni na obu frontach: reportaż reżysera Arama Shahbazyana.

  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2021