Sztuka rewolucjiKobiety arabskiej wiosny

11 min
Dostępne od 29/04/2021 do 31/08/2024
Jaką rolę odgrywa sztuka i kultura w emancypacji kobiet w świecie arabskim? Z jednej strony artystki Arabskiej Wiosny wzmacniają pozycję kobiet w swoich krajach; z drugiej = odzwierciedlają nowy obraz Bliskiego Wschodu, który wykracza poza zachodni stereotyp świata muzułmańskiego.

  • Autor :
    • Nadja Frenz
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2020