Wojna informacyjnaBiałoruś: kronika rewolucji (2 października)

11 min
Dostępne od 15/10/2020 do 04/10/2023

Protesty w Białorusi, które na początku były reakcją na nietransparentne wybory prezydenckie, przerodziły się w wojnę informacyjną. Nasza korespondentka Kseniya Halubovich pyta Białorusinów i Białorusinki, co myślą o obecnej sytuacji w kraju.


  • Dziennikarz :
    • Kseniya Halubovich
  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2020