Solidarność z uwięzionymi dziennikarzamiBiałoruś: kronika rewolucji (2 września)

5 min
Dostępne od 11/09/2020 do 04/09/2023

Podczas protestów białoruska niezależna prasa stała się obiektem licznych represji. Reporterzy i reporterki trafili do aresztu. Ich koleżanki I koledzy okazali solidarność, całą noc koczując pod więzieniem. Nasza korespondentka Kseniya Halubovich relacjonuje nam sytuację w Mińsku.


  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2020