Edukacja narzędziem oporuBiałoruś: kronika rewolucji (1 września)

5 min
Dostępne od 08/09/2020 do 03/09/2023

W Białorusi wiele osób zdecydowało, ze w ramach solidarności z protestującymi nie pośle dzieci do szkoły. Nasza korespondentka Kseniya Halubovich relacjonuje nam sytuację w Mińsku.


  • Dziennikarz :
    • Kseniya Halubovich
  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2020