Dziennikarze na barykadachBiałoruś: kronika rewolucji (31 sierpnia)

6 min
Dostępne od 08/09/2020 do 02/09/2023

W zeszłym miesiącu wielu dziennikarzy z Białorusi poddano represjom. Większość niezależnych mediów jest blokowanych przez rząd Łukaszenki. Nasza korespondentka Kseniya Halubovich relacjonuje nam sytuację w Mińsku. W swoim codziennym vlogu szczegółowo opisuje rozwój protestów, policyjne represje i solidarność wśród Białorusinów i Białorusinek.


  • Dziennikarz :
    • Kseniya Halubovich
  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2020