Kobiety na czele protestuBiałoruś: kronika rewolucji (29 sierpnia)

6 min
Dostępne od 07/09/2020 do 31/08/2023
Jak Białorusinki wspierają protesty przeciwko autorytarnym rządom Aleksandra Łukaszenki? Nasza korespondentka Kseniya Halubovich relacjonuje nam rozwój protestów, policyjne represje i solidarność wśród Białorusinów i Białorusinek.

  • Dziennikarz :
    • Kseniya Halubovich
  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2020