„Pomożemy Łukaszence odejść”Białoruś: kronika rewolucji (26 sierpnia)

7 min
Dostępne od 07/09/2020 do 28/08/2023

Nasza korespondentka Kseniya Halubovich relacjonuje nam sytuację w Mińsku. W swoim codziennym vlogu szczegółowo opisuje rozwój protestów, policyjne represje i solidarność wśród Białorusinów i Białorusinek, którzy sprzeciwiają się autorytarnym rządom Aleksandra Łukaszenki.


  • Dziennikarz :
    • Kseniya Halubovich
  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2020