Re: Białorusinki przeciwko Łukaszence

Następne wideo

33 min
Dostępne od 06/02/2021 do 19/04/2021

W Białorusi protesty przeciwko prezydentowi Łukaszence to już codzienność. W walkę z dyktatorem zaangażowany jest cały naród. Białorusinki, których tak nie docenił Łukaszenka, są szczególnie zdeterminowane, by położyć kres tyranii, fałszerstwu i represjom politycznym dyktatora.


  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2020