Amazonia: nasz dom płonie

Automatyczne odtwarzanie

Następne wideo

54 min

Puszczę amazońską, światową perłę bioróżnorodności, nękają pożary o niespotykanej dotąd sile. Są efektem wycinek, a ta z kolei wynika z kolonizacji puszczy dla zysku finansowego. Przyglądamy się przyczynom tej napędzanej chciwością katastrofy ekologicznej i humanitarnej.


  • Reżyseria :
    • Albert Knechtel
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2019