Arktyczna zimna wojnaStories of Conflict

7 min
Dostępne od 20/10/2020 do 18/09/2024
Wraz z postępującą zmianą klimatu, Arktyka w coraz większym stopniu staje się terenem podbojów światowych mocarstw. Z punktu widzenia ruchu handlowego i eksploatacji zasobów naturalnych topnienie arktyki pozwala na snucie niewyobrażalnych dotąd scenariuszy.

  • Reżyseria :
    • Fred Aujas
  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2020