Portugalia: mały wielki krajNa rewersie mapy

Następne wideo

12 min
Dostępne od 13/03/2021 do 04/02/2028

Portugalia, niegdyś wielkie mocarstwo kolonialne, przeżyła niedawno upadek gospodarczy, którego skutki są nadal odczuwalne. I choć sytuację poprawiają zagraniczni inwestorzy, którzy kupują portugalskie nieruchomości, wiele osób ma wątpliwości, czy taka wyprzedaż do dobry sposób na odbudowę kraju.


  • Prezentacja :
    • Emilie Aubry
  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2020