32 min
Dostępne od 01/09/2020 do 28/11/2020
Organizacje charytatywne i wolontariusze organizują się, aby wykorzystywać i redystrybuować niesprzedaną żywność. Jednak niektóre firmy zaczynają dostrzegać w nich wcześniej ignorowany potencjał komercyjny.

  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2020