Pamiętniki pruskiego podpułkownika1870-1871, Wojna francusko-pruska (3/3)

Niestety ten program nie jest już dostępny