Pamiętnik z oblężonego Paryża1870-1871, Wojna francusko-pruska (1/3)

Niestety ten program nie jest już dostępny