Marina Abramović: "A Different Way of Hearing"Koncert we Frankfurckiej Alte Oper

145 min
Dostępne od 06/05/2019 do 22/06/2019

Artystka Marina Abramović pracowała dla Alte Oper we Frankfurcie nad ambitnym projektem, w którym muzyka łączy się z „metodą Abramović”, która polega na przekraczaniu własnych psychicznych i fizycznych ograniczeń, a wraz z nimi granic percepcji. Dlatego proponuje „inny sposób słuchania”, który angażuje wszystkich uczestników.


  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2019