Europejska armiaKlapy Europy

Następne wideo

3 min
Dostępne od 27/03/2019 do 28/02/2039
Kwestia armii UE istniała od początku. Już w 1952 roku powstaje projekt europejskiej wspólnoty obronnej. Francja, chociaż inicjator projektu, odrzuca wspólnotę obronną. Europa 6 krajów na długo porzuci więc ideę wspólnej armii.
Zachodnia Europa znajdzie się w NATO, pod parasolem USA. Dopiero 35 lat później, gdy runie berliński mur, sprawa wspólnej europejskiej armii powróci. Traktat z Maastricht w 1992 roku wpisze do porządku obrad kwestię unijnej armii. Jednocześnie powołany zostaje Eurokorpus - początkowo brygada francusko-niemiecka, do której dołączą Hiszpania, Belgia i Luksemburg, interweniujący w Kosowie i Afganistanie.

Od 10 lat, kwestia ta coraz bardziej nurtuje Unię Europejską – jak określić niezależną doktrynę strategiczną i środki materialne? Emmanuel Macron i Angela Merkel pragną wdrożyć projekt armii UE w bliskiej przyszłości.

 • Montaż :
  • Adrien Châble
 • Dziennikarz :
  • Lionel Jullien
 • Rysownik, Grafik :
  • Romain Oria
 • Kraj :
  • Francja
  • Niemcy
 • Rok :
  • 2019