Europosłowie są uprzywilejowaniPrzesąd nr 10

Następne wideo

2 min
Dostępne od 02/04/2019 do 02/03/2039
Dzienne diety, dodatki na transport i wydatki biurowe, telefon i asystentów parlamentarni: To prawda, środki finansowe dostępne dla posłów do PE są szczególnie hojne, a ich faktyczne wykorzystanie jest bardzo rzadko kontrolowane.

To prawda, europosłowie mają liczne przywileje, poza wynagrodzeniem. Otrzymują zwrot kosztów transportu i zakwaterowania, maksymalnie 4 264 euro rocznie. Na prowadzenie biura, pocztę, telefon otrzymują zwrot kosztów ogólnych w wysokości 4 320 euro miesięcznie.

Nikt nie kontroluje tych wydatków, a wielu europosłów nie ma biura w swoim kraju. Do tego trzeba dorzucić dzienną dietę: 306 euro. Nieobecni posłowie dostają tylko połowę, więc niektórzy wychodzą, jak tylko podpiszą listę.

Wreszcie każdy europoseł ma prawo do asystentów. W tym celu może korzystać z koperty przeznaczonej na ten cel: 21 349 euro miesięcznie dla każdego posła!

Te premie od dawna wzbudzają polemikę. W lipcu Biuro Parlamentu Europejskiego odrzuciło propozycję dotyczącą przejrzystości tych zwrotów. Europosłowie nie mają obowiązku ujawniania kosztów i nie zwracają niewydanych kwot.

Więc tak, europoseł to dobry plan kariery, który jednak sprawi, że nie będziecie specjalnie lubiani!


 • Montaż :
  • Céline Sourbié
 • Dziennikarz :
  • Cécile Magne
 • Kraj :
  • Francja
 • Rok :
  • 2019