Vincent Peirani "Living Being"WDR 3 Jazzfest

58 min
Dostępne od 27/02/2019 do 07/02/2020

Kiedy pierwszy album Vincenta Peirani, „Living being”, został wydany w 2015 roku, krytycy byli zdumieni jego wszechstronną muzykalnością i piękną akordeonową.


  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2019