Narkotyki w EuropieXenius

27 min
Dostępne od 20/09/2019 do 16/12/2019

Jakie narkotyki są spożywane w Europie? W jakich krajach? W towarzystwie inżyniera środowiska Christopha Ort przechodzimy kanałami Zurychu, aby zebrać próbki ścieków, które pozwalają nam zidentyfikować biomarkery charakterystyczne dla spożywanych narkotyków.


  • Prezentacja :
    • Emilie Langlade, Adrian Pflug
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2019