Wpływ inteligencji na nasze życieXenius

Następne wideo

27 min
Dostępne od 14/07/2020 do 11/10/2020
Czy wysoki iloraz inteligencji jest gwarantem spełnienia w życiu osobistym i zawodowym? Aby się o tym przekonać, spotkaliśmy się z ludźmi o ponadprzeciętnym ilorazie inteligencji, żeby towarzyszyć im w ich codziennym życiu. Odwiedzamy też specjalistyczne centrum w Grazu w Austrii, aby przetestować swoje umiejętności! Jaki związek mają one z inteligencją?
Wysoka inteligencja nie oznacza, że życie nasze jest łatwe. Elke Berger ma 44 lat i jest bardzo inteligentna – znaczy to, że jej IQ przekracza 130 punktów. Jedynie 2% populacji jest ponadprzeciętnie inteligentne. Jak się z tym żyje? – Inteligencją nie zapłacę za chleb – mówi Elke. Ma dyplom inżyniera i zna 7 języków, mimo tego często czuje się wyobcowana. Nie potrafi znaleźć zajęcia, które jest wystarczająco wymagające, przez co często się nudzi. Dodatkowo jej inteligencja jest często odbierana przez innych współpracowników jako przemądrzałość.

  • Prezentacja :
    • Emilie Langlade, Adrian Pflug
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2019