SolidarnośćUpadek muru berlińskiego rozpoczął się w Polsce

Automatyczne odtwarzanie

Następne wideo

52 min
Dostępne od 30/12/2019 do 28/02/2020

Po kilkudziesięciu latach rządów komunistycznych w Polsce utworzenie pierwszego niezależnego związku zawodowego stanowi punkt zwrotny w historii Polski i Europy. Przedstawiamy niezaprzeczalną rolę Solidarności w rozpadzie bloku wschodniego.

Pod koniec lat siedemdziesiątych Polska była pod sowiecką dominacją od ponad 30 lat. Lud buntuje się, odrzucając jarzmo komunizmu. W obliczu brutalnego tłumienia opozycji przez władzę państwową, robotnicy gdańskiej stoczni Lenina, ożywieni wizytą pierwszego polskiego papieża Jana Pawła II, wzywają do strajku latem 1980 roku. Powstaje pierwszy niezależny związek zawodowy: Solidarność.

Początkowo walcząca o prawa pracownicze Solidarność, wspierana przez Kościół katolicki i część polskiej inteligencji, szybko staje się poważną kontr-potęgą dla ówczesnej władzy. W obawie przed utratą kontroli polski rząd monitoruje i filmuje swoich obywateli na każdym kroku. Natomiast Solidarność szuka pomocy u twórców filmów dokumentalnych i międzynarodowych dziennikarzy.  Nic nie może już powstrzymać demokratycznych przemian, nawet wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku. Dokument ten odzwierciedla decydującą rolę organizacji współtworzonej przez Lecha Wałęsę w upadku bloku wschodniego, torującej drogę do upadku muru berlińskiego w 1989 r. Fragment polskiej historii opowiadany zarówno przez członków Solidarności, jak i członków Polskiej Partii Komunistycznej,  operatora i reżysera Michała Bukojemskiego, dyrektora  Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku Basila Kerskiego, działaczkę opozycji Barbarę Labudę oraz reżyserkę Agnieszkę Holland.


  • Reżyseria :
    • Ania Szczepanska
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2019