Berlin lat 90.The Rise of Graffiti Writing (6/6)

17 min
Dostępne od 07/02/2020 do 22/12/2021

Do upadku muru berlińskiego w listopadzie 1989 roku, berliński ruch graffiti rozwijał się bardzo wolno. Stylistycznie jednak okres ten przyniósł narodziny wielu artystów, którzy odcisnęli piętno na przyszłych pokoleniach grafficiarzy.


  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2019