Lokalny styl ulicznyThe Rise of Graffiti Writing (4/6)

12 min
Dostępne od 07/02/2020 do 22/12/2021

Paryż był centrum europejskiej sceny graffiti, ale twórcy z Monachium, Hamburga, Amsterdamu i Kopenhagi również opracowali własne interpretacje tego trendu, tworząc różne i rozpoznawalne style.


  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2019