BBC Crew ParisThe Rise of Graffiti Writing (2/6)

11 min
Dostępne od 07/02/2020 do 22/12/2021

Artyści tacy jak JAY ONE, SKKI i ASH, należą do pionierów graffiti, którzy najbardziej wpłynęli na rozwój tego ruchu we Francji. Byli pierwszymi Europejczykami, którzy uwolnili się od wpływów nowojorskich, nadając swoim pracom zróżnicowany charakter. Prawdziwy boom nastąpił w mitycznej paryskiej dzielnicy Stalingrad.


  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2019