Europe Time Machine

7 min
Dostępne od 01/06/2020 do 31/05/2021
Projekt „Time Machine” ma ambicję zbadać naszą przeszłość w czterech wymiarach, co wymagać będzie opracowania nowych nośników pamięci, które są zarówno trwałe jak i energooszczędne. Czy DNA będzie kolejnym nośnikiem danych, stabilnym i kompatybilnym z binarnym językiem komputerowym?

Wieloletnie przechowywanie danych jest kluczowym problemem projektu Time Machine. Nie ma sensu myśleć, że podejmujemy ten wysiłek i nadajemy tysiącom lat dziedzictwa formę cyfrową, jeśli za 5, 10, a nawet 50 lat nie będziemy w stanie odczytać informacji zapisanych na nośnikach mniej trwałych niż kamień, a nawet niż pergamin.

Projekt Time Machine rozwija narzędzie eksploracji i symulacji mające przetrwać wieki w oparciu o jednolity, spójny i intuicyjny dla użytkowników interfejs. To złożone techniczne zadanie. Zawrotne liczby są bowiem wyzwaniem dla obecnych możliwości przechowywania. Przede wszystkim ze względu na trwałości: długość życia twardego dysku to 10 lat. Jednak również ze względu na środowisko: chodzi bowiem o bardzo energochłonny nośnik, którego temperaturę pracy trzeba nieustannie regulować.

Dziś jesteśmy zatem zmuszeni szukać nowych rozwiązań. Z punktu widzenia teorii przechowywanie danych na nitkach DNA wzbudza największą ciekawość i nadzieję…


  • Kraj :
    • Szwajcaria
  • Rok :
    • 2018