Europe Time Machine

6 min
Dostępne od 01/06/2020 do 31/05/2021
„Europe Time Machine” to urządzenie techniczne opracowane na skalę europejską w celu digitalizacji archiwów, zwłaszcza starych baz danych kartograficznych. Porównując reprezentacje świata na przestrzeni wieków, wkrótce będziemy mogli lepiej zrozumieć ewolucję geograficzną i socjologiczną kontynentu europejskiego.
Projekt Time Machine, koordynujący cyfrowe archiwa Europy, zajmuje się spuścizną kartograficzną. Dzięki cyfryzacji tej gałęzi wiedzy zgłębimy ewolucję kontynentu pod względem geograficznym i socjologicznym. W 2007 roku IGN rozpoczął szeroko zakrojony projekt dematerializacji, który pozwoli nam udostępnić zasoby kartograficzne w Internecie.

Wirtualizacja map, trwająca od XXI w., dzięki GPS i Google Maps, zestawić nam utrwaloną przez wieki wizję świata z doświadczeniem geograficznej rzeczywistości. Rozwój technologii pozwala przenieść stare mapy we współczesną, dobrze znaną cyfrową przestrzeń. Firma Arcanum podjęła się cyfryzacji map cesarstwa Austro-Węgier. To obszar przekraczający granice Węgier i obejmujący całą Europę Środkową. Jednak w start-upie zajmującym się masową cyfryzacją nanoszenie współrzędnych odbywa się ręcznie…

  • Kraj :
    • Szwajcaria
  • Rok :
    • 2018