Europe Time Machine

6 min
Dostępne od 01/06/2020 do 31/05/2021
Europejski projekt badawczy „Europe Time Machine”, będący kontynuacją "Venice Time Machine" ma za zadanie zdigitalizować archiwa kilku Europejskich miast, takich jak Antwerpia, Paryż czy Budapeszt. Ten cyfrowy wehikuł czasu pozwoli Europejczykom na poruszaniu się w czasie i przestrzeni w sercu dziedzictwa Europy.
W 2013 roku zespół DHLAB z EPFL rozpoczął projekt Venise Time Machine, polegający na cyfryzacji weneckich archiwów miejskich. Jego celem było stworzenie niespotykanej dotąd wirtualnej mapy. Kilkanaście europejskich miast ruszyło już z podobnymi projektami. Pięć lat później wymiana doświadczeń i technologii open source umożliwiły powstanie ambitnego projektu naukowego: Europe Time Machine. Jego zadaniem jest wspieranie i koordynacja europejskich badań w dziedzinie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i technologii big data w naukach historycznych i społecznych.

  • Kraj :
    • Szwajcaria
  • Rok :
    • 2018