Re: Burmistrzowie na celowniku skrajnej prawicy.

Automatyczne odtwarzanie

Następne wideo

33 min
Dostępne od 24/01/2020 do 19/03/2020

Dziś bycie politykiem zaangażowanym w ochronę praw człowieka, oznacza podjęcie ryzyka stania się celem skrajnej prawicy, bycia bombardowanym mową nienawiści. Niektórzy lokalni politycy postanowili zrezygnować z urzędu, kiedy otrzymali pogróżki i groźby ataku na życie ich bliskich.


  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2019