Armel Opera Festival: Pokaz zdjęć

3 min
Dostępne od 15/10/2018 do 31/12/2020

Od 2008 roku Armel Opera Festival prezentuje nowości i dzieła współczesne na Węgrzech, w Austrii i na całym świecie. Festiwal daje młodym artystom i śpiewakom dostęp do międzynarodowej platformy. O różnorodności oferty festiwalowej przekonać się można między innymi podczas koncertów w Filharmonii Berlińskiej i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.


Kraj :

Węgry

Rok :

2018