Prawda na próbę wystawiona (La verità in cimento) – ZwiastunOpera w Zurychu

Niestety ten program nie jest już dostępny