SeszeleParki narodowe przyszłości

44 min
Dostępne od 06/04/2021 do 06/05/2021
Archipelag Seszeli zagrożony jest przez przełowienie i odpady z tworzyw sztucznych oraz rząd, który chciał poszukiwać złóż ropy naftowej w dnie oceanu. Porozumienie zawarte w 2016 r. udaremniło ten scenariusz: kilka stowarzyszeń ekologicznych połączyło siły, aby odkupić część długu publicznego.

  • Reżyseria :
    • Thomas Radler
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2019