Cristina Branco

Festiwal Bardentreffen w Norymberdze

89 min
Dostępne od 07/08/2018 do 31/12/2021
Odrodzenie fado wiele zawdzięcza Cristinie Branco. To ta charyzmatyczna piosenkarka, pomiędzy tradycją a nowoczesnością, miesza jazz i "przeznaczenie".

Kraj :

Niemcy

Rok :

2018