Nietykalny - walka o prawa człowieka

89 min

"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw."

Tymczasem każdego dnia na świecie ludzka godność jest lekceważona. Z okazji 70. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Angela Andersen i Claus Kleber sprawdzają, jak realne są te filary ludzkiej cywilizacji.
Chociaż w 1948 roku w obliczu okropności drugiej wojny światowej sformułowano rzekomo ważne dla wszystkich obywateli ziemi prawa człowieka, to przejawiają one czysto zachodnio-zachodni światopogląd. Wartości kultury islamskiej lub azjatyckich norm społecznych są kluczowe dla zrozumienia wielu obecnych kryzysów i konfliktów. Jak pogodzić koncepcje praw człowieka, które czasami są od siebie odległe w zależności od kultur, z zasadami, które ludzie Zachodu pragnęli zuniwersalizować? Czy to tu znajduje się klucz do zrozumienia bieżących konfliktów i kryzysów? Jakie ulepszenia są konieczne?

Dokument ten oparty jest między innymi na historii Madeleine Albright, pierwszej amerykańskiej Sekretarz Stanu (1997-2001), której część rodziny została eksterminowana nazistów, oraz Joachima Gaucka, byłego prezydenta Republiki Federalnej Niemiec w latach 2012-2017. Dokument udowadnia, że 70 lat po Deklaracji ONZ globalne poszanowanie praw człowieka jest wciąż niedościgniętym ideałem — ale wartym walki.


 • Reżyseria :
  • Claus Kleber
  • Angela Andersen
 • Kraj :
  • Niemcy
 • Rok :
  • 2018