Zaakceptuj odpowiedzialnośćStreetphilosophy

Następne wideo

27 min
Dostępne od 01/11/2020 do 27/07/2025

Za kogo odpowiadamy? Za rodziców i przyjaciół – to oczywiste. Ale za nieznajomych spotykanych na ulicy? Potrzebujących z daleka? Do czego jesteśmy zobowiązani? Od jakich zobowiązań powinniśmy się uwolnić, by nie rezygnować z siebie?


  • Prezentacja :
    • Ronja von Rönne
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2019