Kształć się. Ale po co?Streetphilosophy

27 min
Dostępne od 03/06/2019 do 18/04/2021
Czego należy uczyć w szkole? Jak edukacja wpływa na nasz światopogląd? Jaka jest przyszłość edukacji w erze nowych technologii? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania rozmawia z uczniami, biorącymi udział w demonstracji dt. Zmian klimatycznych. Następnie udaje się na spotkanie z byłym przestępcą, którego determinacja pokazuje znaczenie krytycznego myślenia.

  • Prezentacja :
    • Ronja von Rönne
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2019