Loading

Kształć się. Ale po co?

Streetphilosophy

Edukacja: zachowuj się!

Streetphilosophy

Uwolnić seksualność

Streetphilosophy

Bogactwo = szczęście?

Streetphilosophy

Świat jest kruchy, ale my nie musimy

Streetphilosophy

Komu wolno być leniwym?

Streetphilosophy

Przyjmij to z humorem!

Streetphilosophy

Ezoteryzm: zmierz się z siłami nadprzyrodzonymi!

Streetphilosophy

Posłuchaj swoich emocji

Streetphilosophy

Kształć się. Ale po co?Streetphilosophy

Emisja z dnia 01/06/2019

Czego należy uczyć w szkole? Jak edukacja wpływa na nasz światopogląd? Jaka jest przyszłość edukacji w erze nowych technologii? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania rozmawia z uczniami, biorącymi udział w demonstracji dt. Zmian klimatycznych. Następnie udaje się na spotkanie z byłym przestępcą, którego determinacja pokazuje znaczenie krytycznego myślenia.

Długość :

27 min

Dostępność :

Od 29/07/2021 do 28/07/2025

Gatunek :

Magazyny

Polecamy również

Uwolnić seksualność

Streetphilosophy

Bogactwo = szczęście?

Streetphilosophy

Świat jest kruchy, ale my nie musimy

Streetphilosophy

Zdecyduj się!

Streetphilosophy

Komu wolno być leniwym?

Streetphilosophy

Przyjmij to z humorem!

Streetphilosophy

Posłuchaj swoich emocji

Streetphilosophy

Ezoteryzm: zmierz się z siłami nadprzyrodzonymi!

Streetphilosophy

Najpopularniejsze wideo

Re: Sfrustrowane Włochy rozważają Italexit

Pandemia i recesja nadszarpnęły UE

Grzybobrania w Rumunii: konieczne i niebezpieczne

Karpaty: polscy wagabundzi

Afganistan: wojna przeciwko noworodkom

ARTE Reportage

Rumunia: wybuch wirusa

ARTE Reportage

Uwolnić seksualność

Streetphilosophy

Polska: Niekonwencjonalna emerytura w Karpatach

Re: Wenecja tonie

Czy miasto da się jeszcze uratować?