Rokia Traoré, piosenkarka

Baz'Art

25 min
Dostępne od 23/04/2018 do 23/04/2019

„Media często spychają kulturę na ostatni plan. Polityka i bezpieczeństwo są najważniejsze. Tymczasem kultura może ogrywać rolę zapobiegawczą - zagrożenie często związane jest z niezrozumieniem, strachem przed innym człowiekiem, problemami z przyswajaniem informacji w epoce, gdy informacje napływają zewsząd” mówi malijska piosenkarka jazzowa Rokia Traoré.


Produkcja :

Novak Prod
Arte Belgique
Triangle7

Prezentacja :

Hadja Lahbib

Kraj :

Belgia

Rok :

2016