Bezpaństwowe społeczeństwo

Następne wideo

13 min
Dostępne od 18/12/2018 do 18/11/2021
Chociaż obliczenia Bitnation są dyskusyjne, zebrali już kilka milionów dolarów na sfinansowanie swojej aplikacji, korzystając z rozczarowania ludzi polityką. Podczas spotkań w tzw. ambasadach rozsianych po całym świecie rozprawiają o świecie bez barier.
- Jeśli ktoś ci mówi: „Nie potrzebujemy rządu. Nie potrzebujemy ratusza. Nie potrzebujemy parlamentu. Nie potrzebujemy ONZ” odpowiedziałbyś pewnie: 'przecież zapanuje chaos! Ludzie będą się chcieli pozabijać!’ Kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem, też tak pomyślałem... Później przyjąłem inny punkt widzenia: na świecie jest mniej niż 200 państw narodowych. Większa część światowej populacji zamieszkuje ok. 30 z nich. W każdym z tych państw jest ok. 10 decydentów. To oznacza, że 300 ludzi sprawuje polityczną władzę nad ponad 7,2 mld ludzi. Widzę tu tylko deficyt szarej materii. – mówi James Fennell Tempelhos, dyrektor operacyjny Bitnation

- Mamy system władzy oparty na zbiorze technologii, które nie są już w naszym życiu aktualne. W Bitnation staramy się stworzyć władzę dostosowaną do dzisiejszego trybu życia. Podstawowymi funkcjami Bitnation są: zawieranie umów między zainteresowanymi stronami, zdolność rozwiązania konfliktu dotyczącego umowy, możliwość stworzenia własnego narodu, własnej społeczności. Chcemy zmotywować ludzi do okazywania szacunku. Obecnie prawo, praktycznie na całym świecie, jest ustanawiane przy użyciu środków przymusu. To bardziej kij niż marchewka. Jeśli robisz coś źle, coś złego cię spotyka. Tracisz pieniądze, idziesz do więzienia… Nie dostajemy nagrody za dobre uczynki, jesteśmy tylko karceni za te złe. Bitnation stworzył system ocen podobny do Ubera, z tym że zamiast gwiazdek, użytkownicy otrzymują żetony za dobre uczynki. Zdobywamy żetony reputacji za działanie na rzecz dobra społeczności. Podtrzymuję reputację osoby, której zależy na społeczności i dzięki temu zdobywam więcej żetonów reputacji. Żetony można później wymienić na inną walutę i wykorzystać do zakupu dóbr i usług. W rezultacie można by stworzyć cały system gospodarczy oparty tylko na wzajemnej pomocy. Ludność plemienna funkcjonowała w ten sposób przez tysiące lat… - mówi Susanne Tarkowski Tempelhof, dyrektorka generalna Bitnation.

  • Producent/ka :
    • Upian
  • Kraj :
    • Francja
  • Rok :
    • 2018