Karajan: portret mistrza

53 min

Herbert von Karajan uważany jest za jednego z najważniejszych dyrygentów XX wieku. Z okazji  30. rocznicy jego śmierci przedstawiamy portret wielkiego muzyka i przyglądamy się najważniejszym momentom  jego życia. Kim był Karajan? Pytanie to zadajemy jego wieloletnim towarzyszom i towarzyszkom: Anne Sophie Mutter i Chriscie Ludwig, a także zespołom wiedeńskiej i berlińskiej filharmonii .


  • Reżyseria :
    • Sigrid Faltin
  • Kraj :
    • Niemcy
  • Rok :
    • 2018