Paul Magnette

Mowy, które zmieniły historię

12 min
Dostępne od 09/07/2018 do 22/06/2023

14 października 2016 r. parlament waloński, za pośrednictwem swojego premiera Paula Magnette’a, odrzuca CETA – umowę o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. Dlaczego jedno przemówienie w walońskim parlamencie miało taki wpływ na całą Europę? Jak instytucje i rządy europejskie zareagowały na tę decyzję?


Reżyseria :

Jean Bulot

Kraj :

Francja
Szwajcaria

Rok :

2018